Hiển thị tất cả 6 kết quả

TRÌNH XÁC THỰC AN TOÀN NHẤT

Yubico Authenticator

Bảo mật bằng phần cứng

Xác thực hai yếu tố mạnh mẽ bằng thiết bị phần cứng nâng cao sự bảo mật đồng thời mang lại sự tiện lợi cho ứng dụng xác thực.

Cài đặt dễ dàng & nhanh chóng

Sinh thông tin xác thực độc nhất bằng mã QR được cung cấp từ các dịch vụ bạn muốn bảo vệ bằng 2FA.

Bảo mật đa tài khoản

Bắt đầu bảo vệ tất cả tài khoản của bạn bằng xác thực hai yếu tố mạnh mẽ hơn.