Hiển thị tất cả 3 kết quả

TRÌNH QUẢN LÝ TẤT CẢ TRONG MỘT

Ledger Live

Mua

Mua Bitcoin và nhiều tiền điện tử khác nhau – đơn giản, an toàn & thông minh.

Swap, Stake

Chuyển đổi coin trực tiếp nhanh chóng, gửi coin lấy lãi hiệu quả

Quản lý

Gửi, nhận trên hơn 500 loại coin & token: BTC, ETH, XRP, ADA, BNB…
Danh sách coin hỗ trợ