Hiển thị tất cả 3 kết quả

QUẢN LÝ CRYPTO ĐƠN GIẢN VÀ AN TOÀN HƠN

Trezor Suite

App cho máy tính

Tăng cường bảo mật và sự riêng tư, thiết kế mới và hiệu suất được cải thiện, quản lý tất cả trong một.

Mua, hoán đổi, giao dịch

Mua, hoán đổi và giao dịch an toàn cùng Trezor Suite với tỷ giá tối ưu nhất. Được liên kết bởi Invity.

Hỗ trợ nhiều mạng lưới lớn

BTC, ETH, XRP, ETC và nhiều mạng lưới được hỗ trợ trực tiếp qua App.
Danh sách coin hỗ trợ